Gola sada 1/2" 108 ks - STHOR

TO-58685

Gola sada 1/2" 108 ks - STHOR